Arkista lasten arkkitehti- ja taidekoulutusta

Helsingissä toimiva lasten arkkitehtikoulu Arkki on ainutlaatuinen toimija. Koulussa annetaan lasten taide- ja arkkitehtikoulutusta. Kerromme tässä postauksessa mitä Arkilla on tarjottavana.

Lego Kaupunki

Arkin toiminta on monipuolista. Esimerkiksi Lego Kaupunki on Arkin Taiteiden Yö -tapahtumassa järjestämä fantasiakaupunkiprojekti. Tapahtumassa rakennetaan sekä visioidaan fantasiakaupunkia erilaisia mittakaavoja käyttämällä. Työpaja järjestetään non-stopina ja se sopii kaiken ikäisille. Työpajan ajatuksena on rakentaa yhteinen unelmien kaupunki käyttämällä 40 000 legopalikkaa, jotka kaikki ovat valkoisia.

Arkki Helsingin kaupunkikulttuurin kehittäjänä

Arkki tekee myös yhteiskunnallista työtä ollen mukana esimerkiksi Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisessä YIT-johtoisen projektin kautta. Projektissa pyritään kehittämään Jätkäsaaren tulevan Palvelukorttelin palveluita. Kestävän kaupunkikulttuurin suunnittelu on Arkille suoranainen kunniatehtävä. Yhteisöllisyys, asuinalueen viihtyisyys sekä palveluiden kehittäminen ovat projektin keskiössä. Korttelitalon on tarkoitus kohota alueen keskipisteeseen ja sen on tarkoitus tarjota tuleville asukkaille uudenlaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia. Samalla sen tavoitteena on yhdistää asuinalueen käyttäjiä heidän iästä riippumatta. Alueelle on tulossa myös kaupunkiviljelytila, jota hoidetaan ammattimaisella otteella.

Projektin tärkeitä toimijoita ja avainhenkilöitä ovat YIT Suomen maanhankintapäällikkö Mikko Pätynen, Helsingin kaupungin projektinjohtaja Outi Säntti, A-Kruunu Oy:n toimitusjohtajana Jari Mäkimattila, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen, NAL Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Samuli Killström, Saraco D&M Oy:n projektijohtaja Merja Rukko sekä YIT Oyj:n viestintäjohtaja Hanna Malmivaara. Kyseiset avainhenkilöt ovat toiminnan ytimessä ja muodostavat kattavan yhteistyöverkoston johtotiimin.

Millaisille asiakasryhmille Arkki tarjoaa koulutusta ja millaisia työpajoja Arkilla on tarjota?

Arkki tarjoaa opetusta yksityishenkilöiden lisäksi myös esimerkiksi kouluille ja päiväkodeille. Lisäksi se järjestää virkistyspäiviä, leirejä ja synttäreitä. Kouluille Arkki tarjoaa erilaisia työpajoja sekä opetusmateriaaleja. Myös päiväkodeille on tarjolla erilaisia arkkitehtuurityöpajoja, kuten karkkitehtuuri-työpajoja, joissa 2- ja 3-ulotteiset geometriset muodot sekä vahvat kolmiorakenteet saavat lasten käsissä aivan uuden ulottuvuuden, kun niitä rakennetaan karkkeja ja cocktailtikkuja käyttäen. Yksinkertaisista materiaaleista syntyy näppärissä käsissä esimerkiksi hyrriä, torneja sekä erilaisia rakennuksia.

Päiväkodit pääsevät Arkissa osallistumaan myös Lego -kaupunkisuunnitteluun. Tämän työpajan aikana lapset saavat rakentaa omat rakennukset. Rakennusmateriaaleina toimivat valkoiset legopalikat ja valmiit rakennukset sijoitetaan ryhmän yhteisesti luomaan kaupunkiin, joka rakennetaan asemakaavakarttaan. Samalla lapset saavat tilaisuuden tutustua erilaisiin asemakaavoihin sekä mittakaavoihin ja pääsevät miettimään kaupungeista löytyviä elementtejä. Samalla lapset tutustuvat kaupunkiin erilaisista perspektiiveistä käsin ja saavat tilaisuuden pohtia, millainen kaupunkiympäristö on kaunis ja viihtyisä. Tällainen toiminta herättelee lasten arkkitehtonista ymmärrystä ja herättelee heitä visuaaliseen suunnitteluun.

Lego Kaupunkisuunnittelun lisäksi päiväkoti-ikäisille lapsille on tarjolla myös Melukylän suunnittelua. Tässä pajassa lapset suunnittelevat Melukylään pientalon, joka rakentuu valmiin pahvitalon tarjoamiin puitteisiin. Tässä pajassa lapset tutustuvat rakentamisen lomassa erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Samalla yhdessä lasten kanssa pohditaan hyvän kyläyhteisön ominaisuuksia. On hienoa, että Arkki huomioi sekä kaupunki- että kyläsuunnittelun, sillä nykyaikanakaan läheskään kaikki eivät suinkaan asu kaupungeissa.

Workshop-tyylinen työskentely on nykyisin erittäin suosittua esimerkiksi yrittäjien keskuudessa. Työskentelyn kautta voidaan jalostaa esimerkiksi johdon saamia yrityksen markkinointia koskevia ideoita. Työskentelyn hyvä puoli on se, että sen kautta saadaan aikaan nopeita ideariihiä sekä nopeita tuloksia. Arkin toiminta on hyvä osoitus siitä, että työpajat sopivat erinomaisesti myös lasten käyttöön ja että myös lasten työpajoissa saadaan aikaan upeita suorituksia. Kun katsoo esimerkiksi Arkin Lego Kaupunkisuunnittelu -projektin tuloksia, tuntuu uskomattomalta, kuinka pienet lapset ovat saaneet aikaan jotakin niin valtavan upeaa. Projektin tuotokset kuvastavat erinomaisella tavalla lasten luovuutta sekä yhteistyön merkitystä. Ne ovat myös oivallinen esimerkki lasten toiminnallisesta ja käytännönläheisestä workshop-työskentelystä, jossa yksinkertaisilla välineillä saadaan aikaan uskomaton lopputulos.